item, $params); ?>

Even in vertrouwen

Wanneer leden of ouders /verzorgers het gevoel hebben dat zijn met hun vraag of klacht niet terecht kunnen bij leider, trainer of het bestuur. Of denken er samen niet uit te komen. Dan kunnen zij een beroep doen op de vertrouwenspersonen binnen USV. Zij zijn neutrale, integere personen die onbevooroordeeld naar situaties kunnen kijken. De vertrouwenspersoon heeft om deze reden geen betrokkenheid bij een bestuurlijke functie binnen USV. Even kort Linda en Hans voorstellen. 


 
  Sinds de zomer van 2014 ben ik, Linda van Vlimmeren, één van de vertrouwenspersonen van USV.
  Naast het vervullen van deze functie werk ik als Agogisch Regie Hulpverlener/ GGZ Agoog in de Pyschiatrie
  en Verslavingszorg.
  Naast mijn professie ben ik getrouwd en heb ik drie sportieve kinderen, waarvan er twee bij USV voetballen 
  e
n de jongste aan atletiek doet. Zelf ben ik een fanatieke hardloper en mag ik graag lezen.”

 

 
  Ik ben Hans Voskamp en samen met Linda van Vlimmeren vervul ik de functie van vertrouwenspersoon
  binnen USV. In het dagelijks leven ben rekendocent op het Deltion College binnen verschillende
  Welzijnsopleidingen. Ik heb daarvoor 17 j
aar in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht, locatie leider
 
en intern begeleider. In de tijd dat ik in het  basisonderwijs werkte ben ik enkele jaren vertrouwenspersoon
  geweest voor kinderen, ouders en collega’s.

  Ik trap af en toe nog een balletje mee tijdens de trainingen van de overige senioren. Ik heb enkele jaren in de
  selectie en de lagere elftallen gespeeld en in Verschillende werkgroepen/commissies meegedraaid.