Het secretariaat: Daniëlle Vlierman

Fantastisch dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten voor ons USV. Vrijwilligers zijn het fundament van onze vereniging. Zo worden kaderfuncties van de vereniging uitgevoerd door vrijwilligers. Maar ook zetten vrijwilligers zich in voor werkzaamheden zoals de kantinediensten, het onderhouden van ons sportpark, de begeleiding bij en de organisatie van wedstrijden en toernooien etc. Daarnaast zijn er vrijwilligers die minder opvallende functies verrichten maar heel belangrijk zijn voor onze club. De organisatie rond de grote clubactie bijvoorbeeld of de organisatie van de voorjaarsbloemenactie. USV kan niet zonder vrijwilligers. Echt fantastisch is het dan ook om te zien dat er zoveel mensen met een blauwwit hart zich inzetten voor onze club. Dat deze inzet gewaardeerd wordt mag blijken uit de jaarlijkse feestavond voor de groep vrijwilligers. Maar wie zijn die vrijwilligers dan? In de rubriek ‘USV Helden’ willen we vrijwilligers graag een gezicht gaan geven. Helaas kunnen we niet al die honderden USV Helden tegelijk in het zonnetje zetten. Daarom is er gekozen om met (groepjes) vrijwilligers in gesprek te gaan zodat er een ruimer beeld gaat ontstaan wie die vrijwilligers zijn en wat ze doen. Dat kan een bestuur zijn, trainers, leiders, een USV familie etc.

Deze keer is gekozen voor een gesprek met Daniëlle Vlierman bestuurslid hoofdbestuur (secretariaat)

De ‘Vliermannetjes’ waren bij mij eerder bekend uit verhalen dan dat ik hen in persoon kende. Hun faam was hun vooruit gesneld. Als regelmatige bezoeker van wedstrijden van mijn zonen weet ik mijn weg op ons sportpark goed te vinden. Ik sla de ervaring van een derde helft echter over. Uit verhalen vernam ik dat voor het team deze helft meestal het beste deel van de wedstrijd was. In de nabeschouwing thuis van een wedstrijd viel soms de naam van Daniëlle en haar man Michel. Een deel van de spelers en de ‘Vliermannetjes’ voelden zich verbonden met elkaar. Deze binding zorgde ervoor dat zo nu en dan ook een sapje werd genuttigd in huize Vlierman. Uit die zelfde verhalen begreep ik dat die bijeenkomsten gezellig waren. Slap ouwehoeren en serieuze gesprekken wisselden elkaar af. Tijdens de serieuzere gesprekken was er altijd een luisterend oor te vinden voor zaken ‘waarmee gezeten’ werd. Nu ik de ‘Vliermannetjes’ zelf ook van nabij meemaak herken ik hun drive. En zeker na dit gesprek met Daniëlle herken ik die sociale bewogenheid. Neem bijvoorbeeld de kijk van Daniëlle op sportverenigingen en in dit geval op ons eigen USV. “Natuurlijk is voetballen in eerste instantie de aantrekkende factor”, merkt Daniëlle op. “Maar een vereniging is zo veel meer binnen een leefgemeenschap. Het is een verbindend element in ons dorp. Je hoort ergens bij, je maakt onderdeel uit van iets gemeenschappelijks, een plek waar rang en stand niet uitmaakt.” Hoe Daniëlle dit ervaart en hoe ze daar als bestuurslid mee om wil gaan volgt later in dit verslag. Eerst wil ik Daniëlle voorstellen.
“Waar ben je geboren?” is mijn eerste vraag waar ik een korte reactie op verwacht. Het antwoord levert echter meteen meer gespreksstof op. Daniëlle begint direct te lachen toen ze de vraag hoorde. “Deventer!” Ik kijk haar aan en laat mij ontvallen: “Oei dat is jammer!” De voetbalkenners onder ons snappen direct waarom Daniëlle moest lachen en waarom ik het jammer vond. Gelukkig zijn wij beiden supporters van met elkaar rivaliserende clubs die de humor van die ‘gekte’ wel kunnen inzien. “Humor is leuk maar die haat die sommige mensen hebben…” Daniëlle schudt haar hoofd. Dan schiet haar een leuk voorbeeld te binnen van humor tussen supporters. “Toen wij in Zwolle woonden leefden we naast een op en top PEC-Zwolle supporter. We plaagden elkaar soms. Hij mij met de Eagles of ik hem met PEC Zwolle. Toen Ian in het ziekenhuis geboren werd heeft die buurman de babykamer opgeleukt met beertjes gehuld in PEC-Zwolle shirtjes en blauw witte slingers. Zo dol ik nu soms ook met jouw jongens maar haten? Ik vond het zelfs wel leuk toen Zwolle de beker won!”
Zeven jaar na haar geboorte kreeg Daniëlle er een broertje bij. Daniëlle groeide op in Deventer. Bezocht de basisschool en drie jaar de mavo in Deventer. Zonder uitzonderlijk talent te hebben voor sport vond Daniëlle sporten wel leuk. Haar gebrek aan talent compenseerde ze met werklust en inzicht. Zo heeft ze gevolleybald, geturnd en gevoetbald. Daniëlle is haar voetbalcarrière begonnen bij Helios in Deventer. De familie Kool (meisjesnaam van Daniëlle) verhuisde op haar vijftiende verjaardag naar Dalfsen. Haar vader had installatiebedrijf Roelofsen in Dalfsen overgenomen. Het vierde en laatste jaar van de mavo heeft Daniëlle dan ook afgemaakt op de Thorbecke-Scholengemeenschap in Zwolle. “Als vijftien jarig meisje vond ik het verhuizen maar niks. De stad was toch heel anders dan zo’n dorp. Wanneer ik zelf geld zou gaan verdienen wilde ik direct teruggaan naar Deventer!” Daniëlle glimlacht: “En nu…..nu wil ik niet meer terug!” Na de mavo is Daniëlle aan het Knooppunt in Zwolle gaan studeren voor agogisch medewerker. Stage liep Daniëlle bij het Medisch Kleuterdagverblijf in Zwolle. Aan deze stage hield Daniëlle ook haar eerste baan over als invalskracht. Het kleuterdagverblijf is in de loop der jaren opgegaan in het Trias. Daniëlle heeft in totaal 23 jaar bij Trias gewerkt. Eerst met veel plezier maar de laatste jaren botste Daniëlle meer en meer met de mogelijkheden die het systeem bood en dat wat Daniëlle nodig vond om tot blijvend resultaat te komen in de Jeugdzorg. “Termijnen waarbinnen de zorg geleverd moest worden waren belangrijker dan de volgens mij noodzakelijke zorg voor een gezin of cliënt. De complexiteit van zorg en systeem vroegen ook steeds meer van mij.” Het werk dat door Daniëlle met overgave uitgevoerd werd, was steeds meer een energievretend gebeuren geworden. Ongemerkt sloop de uitputting erin tot dat het lichaam zei: “STOP!” Een burn-out dwong Daniëlle om naar zich zelf te gaan kijken. Stap je voor stapje kreeg Daniëlle inzicht in haar kwaliteiten en haar valkuilen. Ze begon in te zien dat sociaal zijn en een perfectionist zijn, overlevingsstrategieën zijn. Constant gericht op dat wat buiten haar afspeelt, waardoor het contact met zichzelf verloren ging. “Een harde leerschool maar wel verrijkend!” vindt Daniëlle. Het gevolg was dat Daniëlle op zoek is gegaan naar ander werk. Met pijn in het hart dat wel: “Want wat is er mooier dan met succes een kind een perspectief te bieden in wat eerst een uitzichtloze situatie was!” Werk dat ze heeft gevonden in het basisonderwijs sluit daar op aan. Daniëlle volgt een zij-instromingstraject van 2 jaar om door middel van een combinatie van studie en werk haar officiële aanstelling als leerkracht te verkrijgen. Daniëlle is enthousiast over haar nieuwe uitdaging bij de onderwijsstichting ARCADE. Ze werkt voor deze stichting op de o.b.s. Oud Avereest. “Het grote voordeel is de opgedane ervaringen bij Trias. Werken vanuit een gezonde balans waarbij ik ook oog mag hebben voor mijzelf en mij niet overal voor verantwoordelijk hoef te voelen.”
“Mijn ouders waren ook mensen die altijd voor anderen klaarstonden. Ze deden vrijwilligerswerk. Niet omdat het moest maar omdat ze er plezier in hadden. Op zich is het fijn zo’n voorbeeld te hebben. Mijn ouders leerden mij dat je bij een vereniging niet alleen komt om te halen maar dat je ook moet brengen.” Een uitspraak die elke vereniging eigenlijk als slogan in de kantine moet hebben hangen. “Natuurlijk heeft ieder mens verschillende kwaliteiten en niet iedereen beschikt over voldoende tijd maar op de een of andere manier is iedereen in staat om een bijdrage aan de vereniging te leveren.” Daniëlle bedoelt natuurlijk niet alleen de bijdrage van contributiegelden. Daniëlle is een groot voorstander om de achtergronden van leden of hun ouders in kaart te brengen. ‘En dan bedoel ik hun kwaliteiten, wat voor werk of hobby hebben ze. Zodat wij als USV zicht krijgen bij wie wij terecht kunnen met onze wensen of vragen. Niet om verplichtingen te scheppen maar om hulp te vragen of om informatie te krijgen. En dat natuurlijk geheel vrijblijvend. Je kiest er zelf voor om te bepalen hoe diep je op de vraag in wilt gaan!” Ik herken wat Daniëlle zegt. Iemand die zich zelf niet aanbiedt hoeft niet onwelwillig te zijn. “Communicatie is zo belangrijk!” is haar ervaring. “Wanneer je elkaar de mond niet gunt weet je ook niet of iemand bereid is om iets te delen of te doen. Communicatie is belangrijk binnen alle geledingen van USV. Vaste werkzaamheden zijn veel makkelijker over te dragen wanneer ze op papier staan. Hetzelfde geldt voor evenementen. Waarom steeds het wiel uitvinden? Gelukkig staat er al best veel op papier maar het is ook belangrijk dat het gebeurt voor alle taken. Wanneer je kantinedienst hebt bijvoorbeeld dat er omschreven staat wat er van je verwacht wordt met aanwijzingen hoe de dienst uitgevoerd moet worden. Dit is inmiddels in kaart gebracht door de mensen van de kantinecommissie. Het onverwachte wegvallen van Evert laat zien hoe weinig inzicht er was in dat wat Evert allemaal deed. Het organiseren daarentegen van Evert zijn begrafenis werd vergemakkelijkt omdat er veel op papier stond. Daniëlle zucht. Het benoemen van de begrafenis raakt Daniëlle. “Een aangrijpende en indrukwekkende gebeurtenis die zoveel warmte opriep. Precies dat wat ik eerder benoemde hoe veel groter een voetbalvereniging is dan alleen het voetballen zelf. Zoveel mensen die zich betrokken voelden en mee wilden werken. Dan mogen we trots zijn om een USV’er te zijn en onze waardering voor elkaar uitspreken!” “Maar om terug te komen op het belang van communicatie vind ik de rubrieken Sponsor in de spotlights en Helden van USV ook belangrijk. Het geeft onze leden een dieper inzicht in wat er allemaal nodig is om een vereniging draaiende te houden, wat er achter de schermen gebeurt.
Als jonge vrouw van 18 jaar vervulde Daniëlle al de functie van secretaris coördinator van de activiteiten voor de jeugd bij SVD. Bij deze vereniging vervult haar broer de functie van penningmeester.“ Daniëlle begint te lachen. “Ik voetbalde in die tijd bij ASC Dalfsen. SVD kende toen nog geen vrouwenvoetbal. Mijn moeder maakte mij enthousiast voor die functie. Ze vond het mooi bij mijn opleiding aansluiten. Maar wel bijzonder natuurlijk om betrokken te zijn bij beide verenigingen. Nu minder dan toen omdat de jeugdafdelingen zijn gaan samenwerken.” Door toedoen van Tinus Kappert zijn de Vliermannen bij USV terecht gekomen. Tinus woonde bij ons in de buurt en was op en top USV man. Ian onze zoon trapte nog weleens een balletje op het plein. Volgens Tinus had Ian aanleg. Tinus was helemaal overtuigd van de talenten van Ian toen er een bal door een ruit bij Tinus werd geschoten. Tinus kon daar gelukkig wel om lachen maar hij vond het wel tijd worden dat Ian op voetbal ging. Natuurlijk kwam daar voor Tinus maar één club voor in aanmerking: USV !. Tinus heeft Ian geïntroduceerd bij de kabouters. Later is ook dochter Tess bij USV gaan voetballen. Helaas laat een blessure Tess nu al een tijdje vanaf de kant toekijken. De liefde van de kinderen voor het spelletje had ook invloed op de ouders. Daniëlle en Michel raakten successievelijk steeds meer betrokken bij de vereniging. De opmerking van Daniëlles ouders was ze nog niet vergeten. ‘Bij een vereniging haal je niet alleen, je geeft ook!’ Na eerst leider te zijn geweest werd Daniëlle in 2012 secretaris bij de jeugdcommissie. Man Michel ging meidenteams en de vrouwen trainen na eerst de F’jes getraind te hebben. Daarnaast doet hij allerlei werkzaamheden door bij te springen waar het nodig is. Een paar jaar geleden werd Daniëlle benaderd om plaats te nemen in het hoofdbestuur. De eerder genoemde fysieke problemen weerhielden Daniëlle er toen van om die stap te zetten. Na een paar jaar werd er opnieuw door de zittende mensen een poging gewaagd om Daniëlle enthousiast te krijgen voor een functie in het hoofdbestuur. Er waren inmiddels diverse vacatures ontstaan door vertrek en aangekondigd vertrek van zittende bestuursleden. Voordat Daniëlle een toezegging wilde doen vond ze het belangrijk om eerst meer inzicht in de vacante taken te krijgen. Samen met John Spijker is ze stage gaan lopen bij het hoofdbestuur. Uiteindelijk leidde de stage tot het overnemen van de functie van secretaris. Tot dat moment vervulde Ben Schuurman deze taak met verve. Met behulp van een lijst met daarop de meeste en belangrijkste werkzaamheden benoemd, werd Daniëlle enthousiast gemaakt. “Een mooie uitdaging!” vindt Daniëlle. “Niet alleen voor mij maar voor het voltallige bestuur. Er hebben verschillende nieuwe mensen plaatsgenomen in het bestuur. Dat betekent verlies aan veel ervaring van capabele mensen. Daar staat tegenover dat nieuwe mensen voor een frisse kijk op de zaak zorgen en vast met vernieuwende ideeën zullen komen.”
Daniëlle DB
Secretaris Daniëlle Vlierman overlegt met de collega's van het Dagelijks Bestuur: 
midden voorzitter Michiel Smudde, rechts penningmeester Sander Eissen.

Ik kijk op de klok en zie dat het al half een is. We zitten al tweeëneenhalf uur te praten. De tijd is omgevlogen. Daniëlles open en spontane manier van praten geeft het gevoel dat we nog wel even door kunnen gaan. Maar ik heb voldoende informatie om een beeld van onze secretaris te geven. Bovendien zal Daniëlle door haar functie de komende tijd regelmatig in beeld komen. “Is er nog iets wat je beslist benoemd wil zien?” vraag ik haar nog op het scheiden van de markt. Daniëlle haalt haar schouders op. “Het nodige is al wel gezegd.”
Daniëlle bedankt voor je openhartige benadering van ons gesprek en veel succes als secretaris bij onze mooie club en natuurlijk ook met je nieuwe baan.

Interview: Werner van der Veen

Contact met USV

Voetbalvereniging USV
Sportpark Hulsterlanden
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen

Telefoon: 0529 482 633
Email: info[at]unionsv.nl

Lid worden van USV?

Iedereen die graag in verenigingsverband wil voetballen, kan lid worden van USV. Zowel jeugd als senioren, jongens en meiden, dames en heren zijn welkom bij USV met de mooie accommodatie op sportpark Hulsterlanden.

Meer informatie en aanmelden >

Social Media en USV

Voetbalvereniging USV is ook actief op diverse sociale media. Op Facebook kun je lid worden van onze pagina om het laatste nieuws te volgen.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te worden gehouden van wedstrijden en ander 'snel' nieuws!