Agenda ledenvergadering USV 19 november 2019

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van USV

Dinsdag 19 november 2019, aanvang 19.30 uur

Clubgebouw USV

 

Agenda

1) Opening door de voorzitter.

2) Ingekomen stukken en eventuele bestuursmededelingen.

3) Benoeming van twee meerderjarige leden, die binnen twee maanden na afloop van deze vergadering de notulen hiervan lezen.

4) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 19 november 2018.

5) Jaarverslag secretaris seizoen 2018/2019.

6) Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019.

7) Verslag kascommissie.

8) Definitief vaststellen contributie seizoen 2019/2020.

Het bestuur stelt voor deze contributie als volgt vast te stellen:

Senioren € 170,-, O19 en O17 € 112,50, O15, O13 en O11 € 90,-, O9 en 4:4 € 65,-, 7:7 € 60,-, Passief € 60,-, Niet spelend, werkend € 33,- Zaalvoetbal € 240,-, Kabouters € 0,-. Inclusief afdracht aan KNVB, exclusief kledingfonds.

9) Definitief vaststellen van de begroting seizoen 2019/2020.

------Pauze-----

10) Bestuursverkiezing.-

  • Periodiek aftredend en herkiesbaar Michiel Smudde (voorzitter).
  •  Periodiek aftredend en herkiesbaar Bert van Lente (accommodatie).
  •  Periodiek aftredend en herkiesbaar Jan Hamers (senioren)

De leden hebben de gelegenheid (tegen)kandidaten te stellen tot en met dinsdag 12 november 2019. Dit onder de volgende voorwaarden: Een kandidaatstelling gebeurt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur vergezeld van een verklaring dat een kandidaat een eventuele benoeming ook daadwerkelijk zal aanvaarden. Bovendien is de kandidaatstelling voorzien van een handtekening van vijf verschillende leden, die hiermee aangeven de kandidaatstelling te ondersteunen.

11) Benoeming van één reserve lid kascommissie.

12) Verkiezing commissie van beroep en vaststellen beroepskosten.

Voorgesteld wordt de huidige commissie te herbenoemen. Die bestaat uit de heren mr. H. van Zanten (voorzitter), drs. H. Been en W. van de Rest, alsmede plaatsvervangend leden F. Lensen en W. Bovenhoff. Het bestuur stelt ook voor de beroepskosten onveranderd vast te stellen op € 11,50 per procedure.

13) Rondvraag.

14) Huldiging jubilarissen.

15) Sluiting.

Als het in de vergadering tot stemming(en) komt is de stemverhouding als volgt:
Leden tot 16 jaar: 1 stem
Leden van 16 en 17 jaar: 2 stemmen
Leden van 18 jaar en ouder: 3 stemmen

Nieuwleusen, oktober 2019, namens het bestuur van USV,

Daniëlle Vlierman, Leeuwerikplein 4, 7711LP Nieuwleusen (secretaris).

 

Contact met USV

Voetbalvereniging USV
Sportpark Hulsterlanden
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen

Telefoon: 0529 482 633
Email: info[at]unionsv.nl

Lid worden van USV?

Iedereen die graag in verenigingsverband wil voetballen, kan lid worden van USV. Zowel jeugd als senioren, jongens en meiden, dames en heren zijn welkom bij USV met de mooie accommodatie op sportpark Hulsterlanden.

Meer informatie en aanmelden >

Social Media en USV

Voetbalvereniging USV is ook actief op diverse sociale media. Op Facebook kun je lid worden van onze pagina om het laatste nieuws te volgen.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te worden gehouden van wedstrijden en ander 'snel' nieuws!