item, $params); ?>

Coronaprotocol per 14 oktober 2020.

Beste leden,

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veel gestelde vragen over corona en sport op www.Rijksoverheid.nl

Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Sportactiviteiten als wedstrijden en trainingen blijven zoveel mogelijk doorgaan behalve dat de sportkantines gesloten zijn en publiek niet is toegestaan. De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen.

In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Via deze link kunt u het gehele protocol inzien waar USV zich aan moet houden. 

 

Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Alle competities zijn gestopt per 14 oktober 2020, tot tenminste tot 11 november 2020;
 • De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten;
 • Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen
 • sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
 • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
 • sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten;
 • wanneer personen sporten in groepjes zorg dan dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort;
 • zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;
 • kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/ vereniging; 

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Voor de trainers/leiders/begeleiders:

 • doe een gezondheidscheck voor aanvang van de training of wedstrijd;
 • regel zorgvuldig dat je de persoonsgegevens bewaard van de aanwezigen per training of wedstrijd (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;

Voor de trainers/leiders/begeleiders, spelers en publiek:

 • Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten.
 • De kantine blijft tijdelijk dicht;
 • Het dagelijks bestuur (Danielle Vlierman, Sander Eissen en Michiel Smudde) is samen met bestuurlid Bert van Lente (accommodatie) verantwoordelijk en dienden als aanspreekpunt voor de locatie en de gemeente;
 • Corona-coördinatoren zijn op maandag John Spijker, dinsdag Nina Rozendal, woensdag Richard Boverhof en donderdag Heine Drenth;
 • na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;

Aanvulling horecasporten

De biljartclub mag aan sportbeoefening doen, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie is dicht.